Events

29.5. - 3.7. /2019

Akupunktúra výstavného priestoru

18:00

Favu Gallery / Brno / Czech republic

+ Event Details

29.5. - 3.7. /2019

Akupunktúra výstavného priestoru

INSTITUT INSTITUT invites you to its first public vernissage and the exhibition "Acupunture of exibition space".


Opening - 29|5 - 18:00

Exibition - 29|5 - 3|7  

Galerie FaVU, Údolní 53, Brno

_______________________________________________________

AKUPUNKTÚRA VÝSTAVNÉHO PRIESTORU 


Vernisáž 29|5 - 18:00

Výstava 29|5 - 3|7  

Galerie FaVU, Údolní 53, Brno

- || -

AKUPUNKTÚRA VÝSTAVNÉHO PRIESTORU je metaforou priestoru galérie ako samostatného aktéra, organizmu, a jeho stimulácie. Inštalácia pracuje s priestorom ako s akumulačnou jednotkou v sieti, i so samotnou sieťou tejto jednotky. Vychádza z teórie francúzskeho sociológa X. Ten do actor-network theory, známej zjednodušene ako ANT (teória siete-aktérov), nezahŕňa iba ľudí, ale aj objekty, organizácie a koncepty. Nazýva ich aktors. Základom ANT je predstava heterogénnej siete aktérov vo vzájomných materiálnych a semiotických vzťahoch. X sa snaží vysvetliť, ako (nie ani tak prečo) sa aktéri v tejto sieti zišli tak, že konajú ako celok. 

- || -

Y okrem príbuzenského vzťahu medzi nekrofíliou a análnou orientáciou, nachádza blízky vzťah medzi biofiliou a genitálnym charakterom a tiež medzi incestuálnou fixáciou a orálnym charakterom. Spojenie týchto troch orientácií záleží na hĺbke regresie, čím je regresia hlbšia, tým častejšie dochádza k spojeniu týchto orientácií a dochádza k tzv. "Syndrómu rozpadu". Oproti tomu u osoby, ktorá dosiahla optima dospelosti, sa snaží o spojenie troch vzájomne protikladných orientácií. Nekrofílie a biofílie, narcizmu a lásky, ďalej nezávislosti a slobody. Syndróm takéhoto spojenia Y nazýva "syndrómom rastu".

- || -

Ak Z hovorí o logickom závere, skoro každý činiteľ môže byť považovaný len za sumu iných, menších činiteľov. Automobil je príkladom komplexného systému. Obsahuje mnoho elektronických a mechanických komponentov, ktoré vodič nevidí a tak považuje auto za jediný objekt. Tento efekt je známy ako punktualizácia (presnosť) a je podobný myšlienke abstrakcie v programovaní, ktorá sa zameria na objekt. Keď sa actor-network zrúti, efekt punktualizácie (presnosti) sa väčšinou preruší tiež. Na príklade automobilu by nefungujúcí motor spôsobil to, že by vodič začal vnímať auto ako zhluk súčiastok, namiesto toho, aby v automobile videl dopravný prostriedok. 

- || -

Akupunktúra výstavného priestoru je iniciatíva intermediánej skupiny INSTITUT INSTITUT. Komplexný systém procesu inštalácie je vo svojom priebehu zaznamenaný a vyústi v celovečerný dokument.

- || -


18:00

Favu Gallery / Brno / Czech republic

17.5. - 18.5. /2019

Deconstracting the Island

11:00 - 19:00

St. Anastasia Island / Bulgaria

+ Event Details

17.5. - 18.5. /2019

Deconstracting the Island

Artists Tereza Sikorová (CZ) and Tomáš Moravanský (SK) are inviting you to a presentation of the project they have prepared directly for the St. Anastasia Island and its visitors.

The project is inspired by the environment of the Island, which covers a territory of one hectare and is the only inhabited island off the Bulgarian Black Sea Coast. It is open for tourists mostly for a few hours during the day. Both artists spent 17 days on the island to explore it from different points of view, even outside visiting hours. During this time they created several works, some of which are non-transferable in its experience and can be presented only on the island.

These selected site-specific presentations will take place during two days (FRI 17th May and SAT 18th May) within the time of tourist visits. Visitors will able to choose and experience from two blocks each day.

Block A
(11 am) - Deconstracting the Island / Interactive guide (only in English)

Block B
(6 pm) - POOL / Sea from the elevation floor / Stage performance (20’)
______________________________________________________ 


The work has been supported by Czech Centre Sofia, Burgas City and Institut of Art (CZ).  

______________________________________________________

 https://www.facebook.com/events/320661111938809/ 

11:00 - 19:00

St. Anastasia Island / Bulgaria